Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

Nie możesz odszukać informacji?
informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

wieloosobowe stanowisko ds. archiwum i wzmianek marginesowych - USC-IV

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Agnieszka Jędrzejczak

ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój 7, 85-130 Bydgoszcz,
tel: 52 58 58 400
fax: 52 58 58 683
email:

Zadania

1)   przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o wydanie odpisów skróconych i zupełnych aktów urodzenia, małżeństwa i zgonów,

2)   sporządzanie i  wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu,

3)   potwierdzanie dla innych stanowisk pracy danych z aktów urodzeń - dla stanowiska rejestracji noworodków i małżeństw oraz z aktów małżeństw dla  stanowiska rejestracji noworodków i zgonów,

4)   dokonywanie przypisków w aktach stanu cywilnego na podstawie zawiadomień z innych USC,

5)   sprawdzanie prawidłowości danych osobowych na wnioskach o wydanie dowodu osobistego,

6)   telefoniczne sprawdzanie prawidłowości danych osobowych dla komórek ewidencji ludności,

7)   prowadzenie całokształtu spraw dotyczących warunków, sposobu i terminu przechowywania ksiąg, skorowidzów i akt zbiorowych,

8)   oprawianie i naprawianie ksiąg stanu cywilnego u introligatora,

9)   włączanie i prowadzenie akt zbiorowych,

10) rejestrowanie napływających pocztą pism i rozdzielanie na poszczególne stanowiska  pracy,

11) wysyłanie odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego osobom i instytucjom zwracającym się o ich sporządzenie,

12) przesyłanie za pośrednictwem placówek dyplomatycznych odpisów aktów stanu cywilnego osobom zamieszkałym poza granicami kraju i obcym instytucjom,

13) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa, nadaniu dziecku nazwiska męża matki, uznaniu i przepisaniu dziecka z małżeństwa,

14) prostowanie oczywistych błędów pisarskich, uzupełnianie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu – decyzją administracyjną,

15) odtwarzanie treści aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu – decyzją administracyjną,

16) ustalanie treści aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu - decyzją administracyjną,

17) wprowadzanie wzmianek marginesowych na podstawie otrzymanych dokumentów   z innych USC, a także na podstawie wyroków, postanowień i protokołów sądowych  (rozwody, separacje, uznanie ojcostwa, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa,  przysposobienie),

18) przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska po rozwodzie i o zmianie imienia  dziecka,

19) sporządzanie, wydawanie decyzji oraz zawiadamianie  o zmianie nazwiska lub  imienia :

- Urzędu Stanu Cywilnego właściwego ze względu na miejsce sporządzania aktu  stanu cywilnego,

- Ewidencji Ludności właściwej ze względu na miejsce zameldowania,

- Biura Dowodów Osobistych właściwego ze względu na miejsce wydania dowodu osobistego,

20) współdziałanie z Ambasadami (Konsulatami) RP w sprawach dotyczących zmiany nazwiska lub imienia dla obywateli polskich mieszkających za granicą,

21) prowadzenie spraw związanych z umowami zawartymi przez Urząd Stanu Cywilnego,

22) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego przesłanych z innych  USC,

23) prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną,

24) współpraca z Archiwum Państwowym i zakładowym.Karty spraw

 • Nadanie dziecku nazwiska męża matki
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Powrót do nazwiska po rozwodzie
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Przepisanie dziecka na pochodzące z małżeństwa
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Ustalenie lub odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Uznanie dziecka
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Wysłanie odpisu z ksiąg stanu cywilnego
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Zmiana imienia dziecka (do 6 m-cy)
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Zmiana imienia i nazwiska
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski
Pokaż metkę

Informację wytworzył: Sławomir Wołoszyn, Kierownik USC
Podmiot publikujący: Urząd Stanu Cywilnego
Opublikował: Tomasz Dobrowolski
Zatwierdził: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Data wytworzenia: 2011-01-24
Data publikacji: 2011-01-31
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2015-01-15

Liczba zmian: 27
Liczba odsłon: 31934

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta