Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

Nie możesz odszukać informacji?
informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji noworodków i zgonów - USC.I USC.III

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Violetta Sadecka

ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój 2, 85-130 Bydgoszcz
tel: 52 58 58 400
fax: 52 58 58 683
email:

Zadania

1)   sporządzanie aktów urodzeń, odpisów skróconych, wielojęzycznych i zupełnych,

2)   prowadzenie skorowidza zgłoszonych urodzeń,

3)   przyjmowanie oświadczeń w przedmiocie uznania ojcostwa przez ojca biologicznego, przed i po urodzeniu się dziecka,

4)   sprawdzanie danych dotyczących rodziców dziecka zawartych w karcie zgłoszenia urodzenia dziecka z przedłożonym do wglądu odpisem skróconym aktu małżeństwa rodziców, a w innych przypadkach z odpisem skróconym aktu urodzenia matki dziecka,

5)   wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego aktów urodzeń sporządzonych za granicą na  podstawie decyzji administracyjnej,

6)   uzupełnianie wpisywanych aktów urodzeń -decyzją administracyjną oraz dokonywanie wzmianek marginesowych,

7)   powiadamianie organów sądowych o narodzinach dzieci przez małoletnie matki,

8)   sporządzanie dla potrzeb GUS danych statystycznych,

9)   sporządzanie odpisów aktu urodzenia dla właściwych terenowo biur ewidencji ludności  w celu zameldowania dziecka,

10) prowadzenie akt zbiorowych,

11) załatwianie korespondencji dotyczącej urodzeń,

12) sporządzanie aktów zgonu, odpisów skróconych, wielojęzycznych i zupełnych,

13) prowadzenie skorowidza zgłoszonych zgonów,

14) sprawdzanie danych dotyczących osób zmarłych w aktach urodzeń i małżeństw miejscowego USC oraz dokonywanie przypisku o zgonie,

15) wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego aktów zgonu sporządzonych za granicą na  podstawie decyzji administracyjnej,

16) uzupełnianie wpisywanych aktów zgonu-decyzją administracyjną oraz dokonywanie wzmianek marginesowych,

17) powiadamianie organów sądowych o zgonie rodziców małoletnich dzieci,

18) powiadamianie właściwych sądów i przedstawicielstw zagranicznych o zgonie cudzoziemca,

19) wysyłanie zawiadomień o zgonie do innych USC oraz dokonywanie przypisków w aktach  zgonu przychodzących do tut. USC,

20) sporządzanie odpisów skróconych aktów zgonu dla właściwych terenowo biur dowodów osobistych i ewidencji ludności celem wymeldowania osoby zmarłej,

21) kompletowanie i przechowywanie akt zbiorowych dotyczących zgonów,

22) sporządzanie dla potrzeb GUS danych statystycznych,

23) załatwianie korespondencji dotyczącej zgonów.Karty spraw

 • Oświadczenie o uznaniu dziecka
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Wpisanie zagranicznego aktu zgonu do polskich ksiąg stanu cywilnego
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Zgłoszenie urodzenia dziecka
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Zgłoszenie zgonu
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski
Pokaż metkę

Informację wytworzył: Sławomir Wołoszyn, Kierownik USC
Podmiot publikujący: Urząd Stanu Cywilnego
Opublikował: Tomasz Dobrowolski
Zatwierdził: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Data wytworzenia: 2011-01-24
Data publikacji: 2011-01-31
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2015-01-15

Liczba zmian: 19
Liczba odsłon: 28468

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta