Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Obwieszczenia

2018-09-18
sygnatura: WAB.II.6740.1070.2018.KSP
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 18 września 2018 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji na budowę fragmentu ulicy Gersona w Bydgoszczy.

2018-09-18
sygnatura: WAB.I.6733.69.2018.SJ
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji WN/SN 110/15 kV Bydgoszcz Fordon wraz z budową linii kablowej na nieruchomości oznaczonej nr ew. 8,9,10,12 w obr. 501 położonych przy ul. Rataja w Bydgoszczy.

2018-09-17
sygnatura: WAB.I.6733.77.2018.MO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV, słupów krańcowo - kablowych oraz słupów oświetleniowych przy ulicy Witebskiej w Bydgoszczy

2018-09-17
sygnatura: WAB.I.6733.67.2018.KSZ
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 września 2018 roku informujące o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie Opery Nova o tzw. IV krąg i parking kubaturowy w celu poprawy i rozszerzenia jej funkcjonalności przy ulicy Marszałka Focha 5 w Bydgoszczy.

2018-09-17
sygnatura: WAB.I.6733.67.2018.KSZ
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie Opery Nova o tzw. IV krąg i parking kubaturowy w celu poprawy i rozszerzenia jej funkcjonalności przy ulicy Marszałka Focha 5 w Bydgoszczy.

2018-09-17
sygnatura: WAB.I.6733.60.2018.MO
Obwieszczenie o zmianie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak: WAB.I.6733.29.2018.MO dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowych (mikroinstalacji), instalacji fotowoltanicznych do 3 kV wraz z linią zasilającą oraz budowie stacji metereologicznej na maszcie, na potrzeby dydaktyczne Uniwersytetu Techniczno - Przyrodniczego przy ulicy Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7 w Bydgoszczy.

2018-09-14
sygnatura: WAB.II.6740.969.2018.RS/AW
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 września 2018 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi gminnej - ulicy Byszewskiej w Bydgoszczy klasa techniczna drogi L (lokalna).

2018-09-13
sygnatura: WAB.I.6733.67.2018.KSZ
Obwieszczenie o decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdański Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wydanym w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie Opery Nova o tzw. IV krąg i parking kubaturowy w celu poprawy i rozszerzenia jej funkcjonalności przy ulicy Marszałka Focha 5 w Bydgoszczy.

2018-09-13
sygnatura: WAB.I.6733.67.2018.KSZ
Obwieszczenie o decyzji Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wydanym w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie Opery Nova o tzw. IV krąg i parking kubaturowy w celu poprawy i rozszerzenia jej funkcjonalności przy ulicy Marszałka Focha 5 w Bydgoszczy.

2018-09-13
sygnatura: WAB.I.6733.67.2018.KSZ
Obwieszczenie o postanowieniu Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wydanym w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie Opery Nova o tzw. IV krąg i parking kubaturowy w celu poprawy i rozszerzenia jej funkcjonalności przy ulicy Marszałka Focha 5 w Bydgoszczy.

2018-09-13
sygnatura: WAB.I.6733.37.2017.AO/MO
Obwieszczenie o postanowieniu odmawiającym podjęcia zawieszonego postępowania polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej przy ulicy Łomżyńskiej 51 w Bydgoszczy.

2018-09-12
sygnatura: WAB.I.6733.66.2018.MO
Obwieszczenie o zmianie przedmiotu wniosku w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN139,7/225, 114,3/200 , 88,9/60 do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie nieruchomości o nr ew. 4/36 w obr. 121 przy ulicy Zaświat w Bydgoszczy poprzez rozszerzenie granic terenu objętego wnioskiem o działkę oznaczoną nr ew. 4/35 w obr. 121.

2018-09-12
sygnatura: WAB.I.6733.59.2018.MO
Obwieszczenie o decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej na terenie nieruchomości o nr ew. 109 w obr. 500 przy ulicy Tomasza Golloba w Bydgoszczy.

2018-09-12
sygnatura: WAB.I.6733.64.2018.MO
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z posadowieniem szaf kablowych nn na terenie nieruchomości ozn. nr ew. 114, 144 w obr. 126 położonych w Bydgoszczy przy ul. Kościuszki.

2018-09-11
sygnatura: WAB.I.6733.72.2018.MO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz ze złączami kablowymi i stacją transformatorową na terenie nieruchomości o nr ew. 133/3, 133/6, 133/7 w obr. 77 położonych przy ulicy Wrocławskiej w Bydgoszczy.

2018-09-11
sygnatura: WAB.I.6733.68.2018.KN
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia zewnętrznego dla potrzeb boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Łowickiej 45 w Bydgoszczy.

2018-09-10
sygnatura: WAB.I.6733.67.2018.KSZ
Obwieszczenie o postanowieniu Miejskiego Konserwatora Zabytków, wydanym w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Opery Nova o tzw. IV krąg i parking kubaturowy w celu poprawy i rozszerzenia jej funkcjonalności przy ulicy Marszałka Focha 5 w Bydgoszczy.

2018-09-03
sygnatura: WAB.I.6733.89.2017.MO
Obwieszczenie o zmianie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 wraz z liniami kablowymi SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz szafami kablowymi 0,4 kV na terenie działek ozn. nr ew. 2/5 i 2/6 w obrębie 251 położonych przy ulicy Suchej w Bydgoszczy.

2018-09-03
sygnatura: WAB.I.6733.55.2018.KSZ
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV przy ulicy Pielęgniarskiejw Bydgoszczy.

2018-08-10
sygnatura: WIR.V.7820.28.2018.MT
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta