Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Obwieszczenia

2018-05-23
sygnatura: WAB.I.6733.38.2018.MO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV zasilającej złącze kablowo-pomiarowe dla stacji paliw przy ul. Fabrycznej 21, na terenie nieruchomości ozn. nr ew. 85/15,85/17,85/2,107/3 w obr. 208, położonych w Bydgoszczy przy ul. Fabrycznej.

2018-05-23
sygnatura: WAB.I.6733.40.2018.MO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie nieruchomości ozn. nr ew.: 20/10,20/11,345 w obr. 29; 117/8,50/5 w obr. 59 położonych przy ul. Koronowskiej.

2018-05-23
sygnatura: WAB.I.6733.24.2018.MO
Obwieszczenie o postanowieniu Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu wydanym w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie nieruchomości według spisu działek w obwieszczeniu w rejonie ulic: Ludwikowo, Powstańców Warszawy, Czerkaskiej i Żołnierskiej w Bydgoszczy.

2018-05-22
sygnatura: WAB.I.6733.29.2018.MO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowych, instalacji fotowoltaicznych wraz z linią zasilającą oraz budowie stacji meteorologicznej na maszcie , na terenie nieruchomości oznaczonej nr ew. 86/5 w obr. 337 położonej w Bydgoszczy przy Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7 w Bydgoszczy.

2018-05-22
sygnatura: WAB.I.6733.37.2018.MO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie nieruchomości ozn. nr ew. 54/2 w obrębie 42, położonej w Bydgoszczy przy ul. Żywieckiej.

2018-05-18
sygnatura: WAB.II.6740.86.2018.KSP
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 maja 2018 roku o sprostowaniu wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ulicy Wojska Polskiego wraz z torowiskiem tramwajowym na odcinku od skrzyżowania z ul. Łukasiewicza do skrzyżowania z ul. Chemiczną wraz z tym skrzyżowaniem w ramach zadania pn. Przebudowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. K.K. Baczyńskiego do ul. Chemicznej" w Bydgoszczy.

2018-05-17
sygnatura: WAB.I.6733.26.2018.MO
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowego na potrzeby Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, na nieruchomości oznaczonej nr ew. 14/17 w obr. 210 położonej przy ul. Toruńskiej 276 .

2018-05-17
sygnatura: WAB.I.6733.17.2018.MO
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej śr/c dn125PE i dn 160PE przy ul. Witebskiej i Łowickiej w Bydgoszczy.

2018-05-17
sygnatura: WAB.I.6733.39.2018.KSZ
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku dydaktycznego o szyb windowy dźwigu osobowego oraz budowie infrastruktury technicznej, na nieruchomości ozn. nr ew. 7/3, 8/4, 9/11 w obr. 211. położone przy ul. Sandomierskiej w Bydgoszczy.

2018-05-17
sygnatura: WAB.I.6733.17.2018.MO
Obwieszczenie o postanowieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wydanym w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej śr/c dn125PE i dn 160PE przy ul. Witebskiej i Łowickiej (dz. nr ew. 14/4, 38/3, 42, 43, 44/2, 51/2, 52/2, 58/5, 58/7 w obr. 256; 29/4, 30, 31, 43/3 w obr. 253) w Bydgoszczy.

2018-05-16
sygnatura: WAB.II.6740.570.2018.KSP
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15 maja 2018 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "budowa ulic Leszczyna i Orna w Bydgoszczy.

2018-05-15
sygnatura: RN.6733.4.2017
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej WN 110 kV wraz ze światłowodem relacji: Gmina Pruszcz, Dobrcz, Borówna, Włóki, Gądecz, Strzelce Górne, Jarużyn, Osielsko, Miasto Bydgoszcz.

2018-05-11
sygnatura: WAB.I.6733.36.2018
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu śr/c w rejonie ulic. Ludwikowo i Zaświat w Bydgoszczy na terenie nieruchomości ozn. nr ew. 3/30 w obr. 356; 23/13, 23/13, 23/2,23/6 w obr. 278; 2/10, 3/2 w obr. 119.

2018-05-08
sygnatura: WAB.I.6733.34.2018.KN
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie budowy sieci ciepłowniczej 2xDN200/315, na nieruchomosći ozn. nr 16/16,20/2,21/2,23,24/6,24/9,24/21,31,37,41/1,41/2,41/3,41/4,42/1,42/2,283, obr. 342 przy ul. Produkcyjnej - Fordońskiej w Bydgoszczy do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomościzn nr 41/1,41/2,41/3,41/4,42/1,42/2,42/3,42/4,42/5,42/6,42/7, obr. 342

2018-04-20
sygnatura: WAB.I.6733.17.2018.MO
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia zawiadamijacego o niezałatwieniu sprawy w terminie w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn125PE i dn 160PE na terenie nieruchomości oznaczonych nr ew. : 14/4,38/3,42,43,44/2,51/2,52/2,58/5,58/7 w obrębie 256; 29/4,30,31,43/3 w obrębie 253 położonych w Bydgoszczy przy ul. Witebskiej i Łowickiej

2018-04-19
sygnatura: WAB.I.6733.27.2018.MO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o ustelniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznych SN 15 kV na terenie nieruchomości ozn. nr ew.; 20/1,20/3,21/2,21/4,27/1 w obr. 249 położonych w Bydgoszczy w rejonie ulic Akademickiej , Matki Teresy z Kalkuty

2018-04-19
sygnatura: WAB.I. 6733.23.2018.MO
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej 0,4 kV typu NAWY-J 4x150 mm2 wraz z szafami kablowymi na terenie nieruchomości ozn nr ew. : 6/3,6/23,6/25 i 6/18 w obrębie 186, położonych w Bydgoszczy przy ul. Dąbrowa

2018-04-18
sygnatura: WAB.I.6733.21.2018.MO
Obwieszczenie o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizcji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych SN 15 kV oraz złącza kablowego SN 15 kV na terenie nieruchomości ozn nr. ew. : 11/64 i 11/67 w obrębie 215 położonych w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej

2018-04-17
sygnatura: WAB.I.6733.34.2018.KN
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci ciepłowniczej 2xDN200/315, na nieruchomosći ozn. nr 16/16,20/2,21/2,23,24/6,24/9,24/21,31,37,41/1,41/2,41/3,41/4,42/1,42/2,283, obr. 342 przy ul. Produkcyjnej - Fordońskiej w Bydgoszczy do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomościzn nr 41/1,41/2,41/3,41/4,42/1,42/2,42/3,42/4,42/5,42/6,42/7, obr. 342

2018-04-13
sygnatura: WAB.I.6733.100.2017.MO
Obwieszczenie o decyzji ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy zewnętrznych instalacji : - sanitarnych : wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz rozsączającym ; - elektroenergetycznych i instalacji słaboprądowych : teletechnicznej , sygnalizacji świeltnej na nieruchomościach oznaczonych nr ew. : 86/8,84/13,84/14,84/8,82/3,82/2,82/1,82/6,84/10,82/7,308/11,308/13,308/14,308/18,308/20,308/21,308/24, w obr. 178 , położonych w Bydgoszczy przy ul. Sportowej 2 w ramach przedsięwziecia pn: "Przebudowa stadionu Polonii Bydgoszcz - trybuna wschodnia sektor "B"

Strony: [ 1 ] [ 2 ]
powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta