Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Rejestr zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - WGK

Dyrektor Wydziału
Wiesław Zawistowski

ul. Jezuicka 4a, pok. 9 85-102 Bydgoszcz
tel: 52 58 58 394 - sekretariat , 52 58 58 824- sekretariat
fax: 52 58 58 111
email:


Zastępca Dyrektora
Grzegorz Boroń

ul. Jezuicka 4a, pok. 9 85-102 Bydgoszcz
tel: sekretariat 52 58 58 394, sekretariat 52 58 58 824
fax: 52 58 58 111
email:


Kompetencje i zadania
 1. zapewnienie utrzymania należytego stanu sanitarno-porządkowego i technicznego infrastruktury miasta ze szczególnym uwzględnieniem jego oczyszczania;
 2. prowadzenie spraw w zakresie zieleni miejskiej i grobownictwa;
 3. prowadzenie i koordynowanie spraw w zakresie targowisk;
 4. zarządzanie nieinwestycyjnymi projektami związanymi z ochroną środowiska, współfinansowanymi ze źródeł zewnętrznych, w tym ze środków unijnych;
 5. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
 6. prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z kształtowaniem i realizowaniem założeń polityki ekologicznej i analizowaniem wpływu gospodarki miasta na stan środowiska;
 7. koordynacja i realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej i propagowania zasad zrównoważonego rozwoju dla Miasta Bydgoszczy;
 8. prowadzenie spraw związanych z rybactwem śródlądowym oraz melioracjami wodnymi;
 9. podejmowanie działań organizatorskich na rzecz ochrony przyrody;
 10. wykonywanie zadań wynikających z ustawy – Prawo wodne i Prawo ochrony środowiska;
 11. prowadzenie spraw związanych z istnieniem na terenie miasta działalności rolniczej i leśnej;
 12. wykonywanie zadań wynikających z prawa geologicznego i górniczego;
 13. nadzór nad realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej wykonywanych przez jednostki organizacyjne, dla których miasto jest organem założycielskim oraz spółki prawa handlowego, w którym Miasto posiada akcje – udziały;
 14. prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami innymi niż komunalne.
 15. nadzór nad gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem Miasta, który jest prowadzony przez zarządzającego tym zasobem;
 16. kreowanie polityki mieszkaniowej poprzez przygotowywanie aktów prawnych regulujących zasady przydzielania lokali mieszkalnych i gospodarowania zasobem dostosowując te zadania do aktualnych potrzeb wynikających z sytuacji gospodarczej i społecznej Miasta. 


Struktura wydziału
1. Referat Finansowo - Administracyjny
2. Referat Gospodarki Mieszkaniowej
3. Referat Zieleni i Ochrony Przyrody
4. Referat Utrzymania Miasta
5. Referat Polityki Środowiskowej
6. Referat Gospodarki Wodno - Ściekowej
7. Referat Ochrony Powietrza i Ziemi
8. Referat Projektów Międzynarodowych
9. Referat Komunalny

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

 Regulamin organizacyjny wydziału
Regulamin WGK_2015 (pdf 99kB)
Schemat WGK_2015 (pdf 30kB)


Pokaż metkę

Informację wytworzył: Wiesław Zawistowski Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Podmiot publikujący: Zespół Obsługi Mediów i Informacji Publicznej
Opublikował: Agnieszka Pietrzak
Zatwierdził: Rzecznik Prasowy

Data wytworzenia: 2014-01-02
Data publikacji: 2011-01-28
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2016-02-12

Liczba zmian: 125
Liczba odsłon: 138750

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta