Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Wydział Spraw Obywatelskich - WSO

Dyrektor Wydziału
Krystyna Sztejka

ul. Przyrzecze 13 pok. 204 85-102 Bydgoszcz
tel: 52 5858 264, 52 5858 841
fax: 52 5858 443
email: wso@um.bydgoszcz.pl


Kompetencje i zadania

Referat Ewidencji Ludności - Biuro Meldunkowe: tel. 52 5858 126, 52 5858 840
Referat Dowodów Osobistych:
- p
rzyjmowanie wniosków: tel. 52 5858 651, 52 5858 225
- w
ydawanie dowodów osobistych: tel. 52 5858 650
Referat Wojskowy: tel. 52 5858 276, 52 5858 239
Referat Zezwoleń Alkoholowych: tel. 52 5858 256, 52 5858 462
Referat Spraw Społecznych: tel. 52 5858357, 52 5858 948
Referat Działalności Gospodarczej: tel. 52 5858 131, 52 5858 156
1) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności;                                  

2) prowadzenie Rejestru Wyborców;

3) współudział w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów samorządowych,  parlamentarnych i prezydenckich oraz referendów;

4) sporządzanie raportów sytuacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta i innych jednostek publicznych;

5) koordynowanie programu „Bydgoska Karta Rodzinna”;

6) przyjmowanie wniosków i wydawanie Kart Dużej Rodziny;

7) potwierdzanie profilu zaufanego elektronicznej Platformy – ePUAP;

8) nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony;

9) prowadzenie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony państwa;

10) prowadzenie spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych;

11) udostępnianie danych osobowych ze zbioru kopert osobowych;

12) wydawanie zezwoleń na sprzedaż i spożywanie napojów alkoholowych;

13) prowadzenie punktu przechowywania rzeczy znalezionych;

14) orzekanie w sprawach dotyczących imprez masowych oraz imprez powodujących utrudnienia w ruchu lub wymagających wykorzystania drogi w sposób szczególny;                                                                                                       

15) przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach publicznych, z wyłączeniem zgromadzeń zgłoszonych w trybie art. 22 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, a także ewentualne orzekanie o zakazie ich zorganizowania;

16) sprawowanie nadzoru nad działalnością fundacji i stowarzyszeń, posiadających swoje siedziby na terenie Miasta, z wyłączeniem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, oraz uczniowskich klubów sportowych;

17) prowadzenie spraw w zakresie udzielania pomocy finansowej z budżetu państwa repatriantom i pracodawcom tworzącym miejsca pracy dla repatriantów;

18) wykonywanie obsługi techniczno - organizacyjnej stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów;

19) ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi figurującymi w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta do dn. 23.12.2013 r.;

20) przyjmowanie wniosków dotyczących  założenia, zmiany, zawieszenia, wznowienia bądź likwidacji działalności  gospodarczej oraz ich przekształcanie na formę dokumentu elektronicznego, opatrywanie ich podpisem elektronicznym i przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Uwaga!

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy informuje,iż z dniem 20 maja 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 25  września  2015 r.
o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923).

W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy:

1)   stowarzyszenia, z siedzibą w Bydgoszczy, zarejestrowane w KRS, obowiązane są dostosować swoje statuty do wymagań wyżej wymienionej ustawy;

2)  stowarzyszenia zwykłe,z siedzibą w Bydgoszczy, są obowiązane dostosować swoje regulaminy do przepisów nowej ustawy i złożyć wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonej od dnia 20 maja 2016 r. przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.                                  

 Brak wpisu stowarzyszenia zwykłego do ewidencji w terminie do 20 maja 2018 r. skutkować będzie rozwiązaniem stowarzyszenia  z mocy prawa. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji, o której mowa powyżej, stowarzyszenia zwykłe, które zawiadomiły Prezydenta Miasta Bydgoszczy o ich utworzeniu przed dniem 20 maja 2016 r., działają na podstawie przepisów dotychczasowych.

 

Karta usługi oraz wzory wniosków o wpis stowarzyszenia do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonej od dnia 20 maja 2016 r. przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, znajdują się w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (EBOK) Urzędu Miasta Bydgoszczy.

 

 

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Ewidencja Mieszkańców Bydgoszczy
(znajduje się siedzibie Wydziału ul. Przyrzecze 13)Struktura organizacyjna
Regulamin Wydziału Spraw Obywatelskich (pdf 439kB)
Schemat Wydziału Spraw Obywatelskich (pdf 35kB)
Zmiana Regulaminu Wydziału z dnia 6 października 2016r. (pdf 277kB)


Pokaż metkę

Informację wytworzył: Redaktor BIP
Podmiot publikujący: Biuro Komunikacji Społecznej
Opublikował: Rafał Rospenda
Zatwierdził: Dyrektor Biura

Data wytworzenia: 2016-10-06
Data publikacji: 2016-10-06
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2018-04-20

Liczba zmian: 70
Liczba odsłon: 157228

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta