Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Referat Ewidencji Ludności - WSO.I.

Kierownik Referatu
Ewa Michałowska

ul. Przyrzecze 13 pok. 105 85-102 Bydgoszcz
tel: 52 58 58 304
fax: 52 58 58 688
email:

Biuro meldunkowe nr 1
ul. Przyrzecze 13; I piętro, pok. 106
85-102 Bydgoszcz 
tel.: 52 5858 126, 52 5858 840

Biuro meldunkowe nr 3
ul. Okrzei 2
85-320 Bydgoszcz
tel.: 52 5858 954; 52 5858 955

Biuro meldunkowe nr 4
ul. E. Gierczak 6
85-791 Bydgoszcz
tel.: 52 5858 737, 52 5858 739

Biuro meldunkowe nr 6
ul. Boya Żeleńskiego 18
85-858 Bydgoszcz
tel.: 52 5858 953, 52 5858 952

Punkt Obsługi w CH Zielone Arkady
ul. Wojska Polskiego 1
85-171 Bydgoszcz
tel.: 52 5859466

Kartoteka adresowa
ul. Przyrzecze 13
85-102 Bydgoszcz
I piętro, pok. 102
tel.: (52) 5858837, 5858145
kartoteka@um.bydgoszcz.plZadania

1) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych od obywateli polskich i cudzoziemców:
a) zameldowania na pobyt stały i czasowy,
b) wymeldowania z pobytu stałego i czasowego,
c) zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrót z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem art. 36

2) prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach o zameldowanie lub wymeldowanie z pobytu stałego (decyzje, postanowienia, rozprawy administracyjne),

3) prowadzenie rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,

4) udzielanie informacji adresowych i o danych osobowych jednostkom policji, prokuraturze, sądom, administracjom budynków (współpraca z tymi jednostkami),

5) prowadzenie archiwum ewidencji ludności,

6) sporządzanie wykazów osób objętych kwalifikacją wojskową,

7) sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, wykazów i raportów sytuacyjnych (rady osiedli, podatnicy, parafie, stulatkowie, cudzoziemcy, statystyka GUS, jednostki urbanistyczne, strategia rozwoju miasta),

8) występowanie o nadanie i upowszechnianie numerów ewidencyjnych PESEL w oparciu o ustawę o notariacie,

9) sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców,

10) prowadzenie rejestru wyborców,

11) współpraca z Departamentem Rozwoju Rejestrów MSW,

12) aktualizacja geografii wyborczej Miasta,

13) opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń Prezydenta dotyczących wyborów,

14) wydawanie zaświadczeń o zamieszkaniu i wyciągów z rejestru mieszkańców,

15) potwierdzanie wniosków mieszkaniowych,

16) udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL,

17) sporządzanie sprawozdań statystycznych i meldunków miesięcznych,

18) współpraca przy Spisach Rolnych i Spisach Ludności,

19) sprawozdawczość budżetowa dot. Referatu Ewidencji Ludności - WYBUD,

20) obsługa informacyjna interesanta,

21) obsługa profilu PIA - Portalu Informacyjnego Administracji,

22) potwierdzanie profilu zaufanego elektronicznej platformy - ePUAP,

23) koordynowanie programu "Bydgoska karta Rodzinna",

24) przyjmowanie wniosków oraz wydawanie zainteresowanym Karty Dużej Rodziny.Karty spraw

 • Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Udostępnianie danych zbiorczych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego i czasowego
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Wymeldowanie z pobytu stałego
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Zgłoszenie pobytu czasowego
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Zgłoszenie pobytu stałego
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Zgłoszenie pobytu stałego cudzoziemca
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski
Pokaż metkę

Informację wytworzył: Agnieszka Pietrzak, Administrator BIP
Podmiot publikujący: Zespół Obsługi Mediów i Informacji Publicznej
Opublikował: Agnieszka Pietrzak
Zatwierdził: Rzecznik Prasowy

Data wytworzenia: 2011-01-24
Data publikacji: 2011-01-31
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2016-03-23

Liczba zmian: 43
Liczba odsłon: 144006

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta