Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

Nie możesz odszukać informacji?
informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Referat Ewidencji Ludności - WSO.I.

Kierownik Referatu
Ewa Michałowska

ul. Przyrzecze 13 pok. 105 85-102 Bydgoszcz
tel: 52 58 58 304
fax: 52 58 58 688
email:

Kartoteka adresowa

ul. Przyrzecze 13
85-102 Bydgoszcz
I piętro, pok. 101, 102, 103
tel.: (52) 5858837, 5858145
kartoteka@um.bydgoszcz.pl

Biuro meldunkowe nr 1
ul. Przyrzecze 13; I piętro, pok. 106
85-102 Bydgoszcz 
tel.: 52 5858 126, 52 5858 840

Biuro meldunkowe nr 2
ul. 11 listopada 15
85-643 Bydgoszcz
tel.: 52 5858 951

Biuro meldunkowe nr 3
ul. Okrzei 2
85-320 Bydgoszcz
tel.: 52 5858 954; 52 5858 955

Biuro meldunkowe nr 4
ul. E. Gierczak 6
85-791 Bydgoszcz
tel.: 52 5858 736, 52 5858 737, 52 5858 739

Biuro meldunkowe nr 5
ul. Skłodowskiej-Curie 66a
85-733 Bydgoszcz
tel.: 52 5858 950, 52 5858 959

Biuro meldunkowe nr 6

ul. Boya Żeleńskiego 18
85-858 Bydgoszcz
tel.: 52 5859 830, 52 5858 958, 52 5858 953, 52 5858 952Zadania

1) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych od obywateli polskich i cudzoziemców:
a) zameldowania na pobyt stały i czasowy,
b) wymeldowania z pobytu stałego i czasowego,

2) rejestracja danych o urodzeniach, zmianach stanu cywilnego, imion, nazwisk, obywatelstwa, dokumentów tożsamości, zgonach,

3) prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach o zameldowanie lub wymeldowanie z pobytu stałego (decyzje, postanowienia, rozprawy administracyjne),

4) prowadzenie rejestru stałych mieszkańców,

5) prowadzenie kart ewidencyjno-adresowych,

6) prowadzenie kartoteki osób zameldowanych na pobyt czasowy i kartoteki cudzoziemców (rejestr cudzoziemców),

7) udzielanie informacji adresowych i o danych osobowych jednostkom policji, prokuraturze, sądom, administracjom budynków i innym (współpraca z tymi jednostkami),

8)   prowadzenie archiwum ewidencji ludności,

9) przekazywanie meldunków do wojskowych komend uzupełnień o zmianach danych osób podlegających służbie wojskowej,

10)   sporządzanie wykazów osób objętych kwalifikacją wojskową,

11)   potwierdzanie wniosków o wydanie dokumentów tożsamości,

12) występowanie o nadanie i upowszechnianie numerów ewidencyjnych w ramach Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL),

13) aktualizacja danych zawartych w Terenowym Banku Danych i Centralnej Ewidencji Ludności o zmianach adresowo-osobowych (przekazywanie dyskietek),

14) korygowanie rozbieżności między systemem dowodowych a Centralną Ewidencją Ludności,

15) sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców,

16) prowadzenie rejestru wyborców,

17) współpraca z Departamentem Rozwoju Rejestrów MSW,

18) aktualizacja geografii wyborczej Miasta,

19) opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń Prezydenta dotyczących wyborów,

20) wydawanie zaświadczeń o zamieszkaniu i wyciągów z rejestru mieszkańców,

21) potwierdzanie wniosków mieszkaniowych,

22) udostępnianie danych osób ze zbiorów meldunkowych,

23) sporządzanie sprawozdań statystycznych i meldunków miesięcznych,

24) zakładanie kart adresowo-dowodowych roczników młodzieży kończącej w danym roku kalendarzowym 18 lat,

25) współpraca przy Spisach Rolnych i Spisach Ludności,

26) sprawozdawczość budżetowa,

27) obsługa informacyjna interesanta,

28) potwierdzanie profilu zaufanego elektronicznej platformy Usług Administracji Publicznej,

29) Realizacja programu "Bydgoska Rodzina Trzy Plus".Karty spraw

 • Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Udostępnianie danych zbiorczych ze zbiorów meldunkowych
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego i czasowego powyżej 3 miesięcy
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące w drodze postępowania administracyjnego
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Wymeldowanie z pobytu stałego
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Zameldowanie czasowe do 3 miesięcy cudzoziemca niebędącego obywatelem UE
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Zameldowanie czasowe ponad 3 miesiące
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Zameldowanie czasowe ponad 3 miesiące cudzoziemca
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Zameldowanie na pobyt stały albo czasowy w drodze postępowania administracyjnego
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Zameldowanie na stałe cudzoziemca
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Zgłoszenie pobytu stałego
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

 • Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 6 miesięcy
  pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski
Pokaż metkę

Informację wytworzył: Agnieszka Pietrzak, Administrator BIP
Podmiot publikujący: Zespół Obsługi Mediów i Informacji Publicznej
Opublikował: Agnieszka Pietrzak
Zatwierdził: Rzecznik Prasowy

Data wytworzenia: 2011-01-24
Data publikacji: 2011-01-31
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2015-03-04

Liczba zmian: 38
Liczba odsłon: 121551

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta