Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy: 
092351297
PKD:  8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00

 


bezpłatna Infolinia
 800-800-404

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Referat Egzekucji Administracyjnej - WW.II

Kierownik Referatu
Cezary Marcisz

ul. Jezuicka 2, pok. 1 85-102 Bydgoszcz
tel: 52 58 58 670
fax: 52 58 58 624
email:

Zadania

1) Planowanie procesu egzekucji.
2) Przygotowywanie tytułów wykonawczych do realizacji:
a) prowadzenie rejestrów przyjętych tytułów wykonawczych,
b) badanie dopuszczalności egzekucji administracyjnej,
c) nadawanie tytułom wykonawczym administracyjnej klauzuli wykonalności,
3) Prowadzenie egzekucji administracyjnej publicznoprawnych należności pieniężnych, dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalania
lub określania i pobierania, przy zastosowaniu środków egzekucyjnych
przewidzianych dla tego organu, a w szczególności egzekucja:

a) z pieniędzy,
b) z wynagrodzenia za pracę,
c) ze świadczeń zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego,
d) z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych,
e) z ruchomości,
f) z innych wierzytelności pieniężnych i praw majątkowych.
4) Wspomaganie procesu realizacji egzekucji poprzez monitowanie dłużników, z wykorzystaniem zintegrowanego systemu obsługi egzekucji.
5) Wydawanie postanowień w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym (organu I instancji) w sprawach:
a) zawieszania i umarzania postępowania egzekucyjnego w przypadkach określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji,
b) zarzutów składanych przez zobowiązanych na prowadzoną egzekucję administracyjną,
c) wyłączenia spod egzekucji rzeczy i praw majątkowych w sytuacjach przewidzianych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji,
d) dokonywania zmian środka egzekucyjnego na wniosek zobowiązanego,
e) wysokości kosztów egzekucyjnych.
6) Realizacja procedury odwoławczej od postanowień organu egzekucyjnego, przekazywanie spraw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
7) Prowadzenie postępowania w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnych oraz zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową:
a) występowanie do sądu powszechnego o wyznaczenie organu do łącznego prowadzenia egzekucji,
b) przekazywanie spraw do właściwych rzeczowo organów egzekucyjnych celem łącznego prowadzenia egzekucji,
c) prowadzenie egzekucji łącznej na podstawie postanowienia sądu,
8) Współpraca z organami administracji publicznej oraz jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji.
9) Współpraca z wydziałami urzędu własnego w zakresie pozyskiwania danych o dłużnikach umożliwiających realizację zajęć egzekucyjnych.
10) Występowanie z wnioskiem o wyjawienie majątku zobowiązanego.
11) Dokonywanie czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości realizacji zadań przez dłużników zajętych wierzytelności.
12) Występowanie do sądu powszechnego z wnioskiem o wpis hipoteki przymusowej zabezpieczającej spłatę należności pieniężnej objętej tytułem wykonawczym albo zarządzeniem zabezpieczenia,
13) Wydawanie zgody na wykreślenie długu hipotecznego.Karty spraw

  • Udzielenie ulgi uznaniowej w spłacie kosztów egzekucyjnych
    pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

  • Udzielenie ulgi uznaniowej w spłacie mandatu karnego kredytowanego nałożonego przez Straż Miejską w Bydgoszczy
    pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski

  • Zwolnienie spod egzekucji składnika majątkowego
    pokaż jak załatwić sprawęzałatw sprawę on-line lub pobierz wnioski
Pokaż metkę

Informację wytworzył: Katarzyna Nowak - Dyrektor Wydziału
Podmiot publikujący: Wydział Windykacji
Opublikował: Przemysław Radecki
Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Windykacji

Data wytworzenia: 2012-04-02
Data publikacji: 2012-04-12
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2016-02-10

Liczba zmian: 10
Liczba odsłon: 5777

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta